Geschiedenis

Al meer dan 85 jaar vliegen vanaf het huidige Twente Airport
De Twentsche Zweefvliegclub (TZC) vliegt al meer dan 85 jaar vanaf het huidige Twente Airport. De club is ontstaan uit een aantal luchtvaartenthousiastelingen, die ook na de officiële openingsfeestweek van het toenmalige luchtvaartterrein Twente het vliegveld bleef bezoeken. Niet om zelf te vliegen, maar om de verrichtingen van de Twentsche Aero Club (TAC) te volgen. Deze toeschouwers waren samen met de Enschedese Vliegtuig Club (EVC, eveneens ‘toeschouwers’) de oprichters van de Afdeling Zweefvliegen binnen de TAC.

Opgericht op 1 oktober 1935
Op 1 oktober 1935 werd de Afdeling Zweefvliegen van de TAC zelfstandig als Twentsche Zweefvlieg Club. De EVC was daarvoor al opgegaan in de Afdeling Zweefvliegen. Na meer dan 85 jaar is de TZC de oudste nog bestaande gebruiker van het huidige Twente Airport. De Koninklijke Luchtmacht (KLu) nam op 31 maart 1946 het terrein als Vliegbasis Twente in gebruik, nadat tijdens de oorlogsjaren ‘40-‘45 de Duitse Luftwaffe het vliegveld voor militair gebruik ombouwde (en slechts in de nadagen van de oorlog voluit gebruikte). De KLu stationeerde hier toen het 320 Squadron.

Twentsche Zweefvlieg Club
Met de komst van de Klu waren er twee verenigingen actief op de militaire vliegbasis Twenthe, de KluZC en de TZC. De KluZC werd opgericht in 1947 als LSK-Zc Twenthe. De leden bestonden uit vliegers van de luchtmacht, verkeersleiders, technici en ander personeel van de luchtmacht. Hoewel de KluZC haar eigen statuten en ledenvergaderingen kende, functioneerde zij in de dagelijkse praktijk als een integraal deel van de TZC. Vermeldenswaardig is het feit, dat mede dankzij de steun van de Koninklijke Luchtmacht de KluZC/TZC gegroeid is tot de vereniging die we nu zijn; direct heeft zij daarmee bijdragen aan de groei en bloei van de zweefvliegsport in Nederland. Door het vertrek van de KLu is de KLuZC inmiddels volledig opgegaan in de TZC en bestaat zij als vereniging niet meer.
Image
Image